Publicaties

1994-2009 Groot aantal publicaties, rapporten en voordrachten, onder meer over energie, onderzoeksbeleid, MKB, informatietechnologie, telecommunicatie en
elektronische handel, in relatie tot Europese wetgeving
1973-1987 Groot aantal wetenschappelijke publicaties en voordrachten, nationaal en internationaal (overzichten beschikbaar) op gebied cognitieve
neurowetenschappen.
1980 Persoonlijkheid en arousal, dissertatie ter promotie tot doctor in de Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden.