Huidige functies

Voorzitter eID platform

Het eID platform heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren over en actief bij te dragen aan de realisatie van een eID stelsel in Nederland, met als doel identificatie en authenticatie op een hoog betrouwbaarheidsniveau voor digitale dienstverlening in zowel het publieke als private domein.

Voorzitter Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Het NIP is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar
leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.
Voorzitter E-stelselraad, Strategisch Beraad voor eHerkenning.
eHerkenning is hèt authenticatiemiddel om eenvoudig en snel online zaken te doen met de overheid. Tussen bedrijven en overheden, maar ook tussen overheden onderling.
Lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).
Adviescollege voor Regering en Parlement inzake buitenlands beleid, defensie en ontwikkelingssamenwerking.
Voorzitter van de Raad van Deskundigen voor de Nationale meetstandaarden.
Adviescollege van Regering en Parlement over de metrologische infrastructuur in Nederland (toezicht NMi, Delft).
Lid Euramet Research Council (European Association of National Metrology Institutes), Brussel.
Member Executive Committee Digital Enlightenment Forum, (DEF), Brussel.
De missie van DEF is het vaststellen van de positie en het ondersteunen van de rechten van het individu in relatie tot de rest van de maatschappij. Hoe kan de huidige en toekomstige digitale technologie het best worden gebruikt om onze digitale identiteit kenbaar te maken, rekening houdend met de kenwaarden die wij vandaag koesteren.
Lid Commissie van Aanbeveling I-poort, Nieuwspoort, Den Haag.
Commissaris Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL).
Bestuurslid van het INK.
Nederlands instituut voor kwaliteitsmanagement
Voorzitter Centraal College van Deskundigen voor Kwaliteitsbewaking/ Certificering in de cateringbranche (Veneca).
Lid Executive Board van de International Yehudi Menuhin Foundation, Brussel.
Bestuurslid Vrienden van het Genootschap voor het Nationaal Archief.
Al 10 jaar lang stimuleert en ondersteunt Het Genootschap voor het Nationaal Archief het werk van het Nationaal Archief. Vrienden dragen daar aan bij door zich aan te sluiten bij Het Genootschap.